Ciężkie przypadki logopedyczne

Coraz częściej da się zauważyć, iż niestety dużo osób powinno chodzić do logopedy. Chodzi także o młodsze dzieci, jak i jednostki starsze.

Praca logopedy

Logopeda po pierwsze specjalizuje się w przeróżnego wariantu wadach mowy. Zaburzenia tego typu są w stanie się zdradzać na przykład przez niedokładną wymowę osobnych głosek albo spóźniony rozwój wokalizacji. Wszystko zależne jest tutaj od danego pacjenta. W związku z tym, najlepszym rozwiązaniem może być ocena rozpoznawcza.

Ocena wstępna w terapii

Logopeda dziecięcy, a także taki pracujący z ludźmi dorosłymi przeprowdza wywiad wstępny – w przypadku małych Pacjentów rozmowa jest prowadzona z ich rodzicami. W trakcie rozmowy logopeda chce się dowiedzieć od jakiej chwili występuje zaburzenie oraz które do tej pory były podejmowane zabiegi, lub przebieg całego dotychczasowego życia Pacjenta. Nierzadko opiekunowie dziwują się, że wywiad jest tak bardzo analityczny, gdyż dotyczy on w szczególności czasu niemowlęctwa dziecka. Logopeda pragnie posiadać wiedzę odnośnie zagadnienia czy już w tym czasie w tym konkretnym czasie zachodziły u Pacjenta jakieś zakłócenia oraz jakim trybem było ono karmione – piersią bądź melkiem sztucznym, gdyby butelką to którego wariantu.


Szczególne przypadki

Do wyjątkowo ciężkich przypadków zalicza się wszystkie tego typu zespolone z niepełnosprawnościami równoczesnymi. Jest w stanie w takim przypadku to stanowić autyzm, afazja, kalectwo umysłowe, w jakimkolwiek stopniu. Toteż, o ile chodzi o autyzm to istnieje to przypadek faktycznie szczególny. Pełnia podlega od tego w który sposób Pacjent egzystuje. Czy jest to autyzm wysoko-funkcjonalny bądź nisko-funkcjonalny. Na tych informacjach będzie kierował się logopeda autyzm. Przy tym należałoby zwrócić uwagę, iż czasami zasadne są opcjonalne metody porozumiewania się, ponieważ osoba z autyzmem takiej odmiany komunikacji wymaga. Nie za każdym razem wymowa powinno realizować swoją funkcję. Nieraz nie ma najzwyczajniej szansy, aby konkretne dziecko opanowało komunikacyjną funkcję mowy. W tym przypadku wiecznie zostają opcjonalne formy porozumiewania się, które także niezwykle poprawnie się sprawdzają.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: logopeda autyzm.