Symbole Indii

Jednym z najbardziej znanych państw świata są Indie. Jest to kraj zlokalizowany w Azji Południowej. Jest 7 co do wielkości państwem na świecie. Jego przestrzeń to 3 287 590 km2 . Indie to również drugi na świecie kraj, który ma największą liczbę rezydentów. Faktyczna liczba mieszkańców Indii to 1 316 896 000, z kolei gęstość zaludnienia wynosi 390 osób/km2.
Głównymi miastami Indii są Mombaj, Delhi, Bangaluru lub Kolkata.

Flaga Indii

Indie flaga, która reprezentuje owy kraj jest w barwach: szafirowym, białym i zielonym. Kolory tego typu implikują męstwo i poświecenie, prawdę i pokój, pobożność, płodność i rycerskość. Po środku flagi widnieje tzw. dharma-czakry – koło prawości oraz sprawiedliwości. Cała flaga określana jest Tirangą.

Godło Indii

Następnym znakiem Indii jest godło – rzeźba przypominająca kwiat lotosu. Ukształtowana jest ona z posągów czterech lwów, które symbolizują cztery szlachetne prawdy buddyzmu. Figury te ustawione są tyłem do siebie.

Język Indii

Językiem podstawowym w Indiach jest hindi i język angielski. Rodowici obywatele tego państwa posługują się także językami należącymi do konkretnego regionu. Jest ich ogółem 21.

Indie – religia

Indie religia, która dominuje na obszarze państwa to hinduizm. Zasadniczymi wierzeniami tej religii jest przeświadczenie w to, że człowiek i jego życie powiązany jest zasadniczo ze wszechświatem. Każda jednostka przeżywa tułaczkę dusz a następnie odradza się w kolejnych wcieleniach. Nazywane jest to mianem reinkarnacji.

Indie zalicza się za jedne z najbardziej zróżnicowanych powierzchniowo państw. Ukształtowanie terenu jest bardzo różnorodne. Na północy znajdują się pasma Himalajów, z kolei na zachodzie rozciągają się nadmorskie niziny. Głównym klimatem Indii jest klimat zwrotnikowy przedzielony na kilka podklimatów. Związane jest to z rozległym terenem, jaki zajmuje ten kraj.

Złoża naturalne – Indie

Głównymi złożami naturalnymi Indii są: węgiel kamienny, ropa naftowa oraz rudy żelaza.
Indie mają także bardzo odpowiednio rozwiniętą infrastrukturę. Transport lotniczy i dodatkowo kolejowy jest niezmiernie dobrze rozpowszechniony a także udoskonalany z roku na rok. Istotnym modułem gospodarki Indii jest także przewóz morski.

Więcej informacji:
indian visa online.

Podróż do Indii – pamiętaj o wizie