Upadłość konsumencka – wszystko, co warto wiedzieć

Upadłość konsumencka – wszystko, co warto wiedzieć

Upadłość konsumencka to długotrwały proces, który stanowi jedyną deskę ratunku dla osób zmagających się z trudną sytuacją finansową, niewypłacalnością i brakiem możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań. W celu złożenia wniosku przydatna jest pomoc prawna.

Upadłość konsumencka – co to jest?

24 marca 2020 ustawodawca wprowadził nowe przepisy prawa, które znacząco ułatwiły proces uzyskiwania upadłości konsumenckiej. W praktyce oznacza to większą liczbę wniosków napływających każdego dnia do sądu.

Upadłość konsumencką ogłasza sąd, który decyduje o częściowym albo pełnym oddłużeniu konsumenta. Wymiar sprawiedliwości wybiera sposób zaspokojenia roszczeń wobec wierzycieli – w tym celu użyty zostaje majątek dłużnika. Upadłość konsumencka to dla wielu osób jedyna możliwość wyjścia ze spirali długów, przywrócenia finansowej równowagi i zaczęcia zupełnie nowego życia na innych zasadach.

Cały proces zaczyna się od dostarczenia do sądu wniosku wraz z wyjaśnieniem sytuacji. Można dołączyć także saldo rachunku bankowego, listy od wierzycieli czy niespłacone umowy. Przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, trzeba dopilnować bardzo wielu formalności. Można tego uniknąć i skorzystać z pomocy, jaką oferuje kancelaria prawna Łódź to przykład miasta, gdzie liczba upadłych konsumentów rośnie w zastraszającym tempie.

Jak uzyskać status upadłego konsumenta?

Wniosek o upadłość konsumencką musi trafić do sądu zgodnego z miejscem stałego pobytu dłużnika. Trzeba go również opłacić (w 2022 roku kwota wynosi 30 zł). Do wniosku trzeba dołączyć potwierdzenie uiszczenia należności.

Posiedzenie sądowe o upadłość konsumencką odbywa się w formie niejawnej, dlatego na Salę sądową nie zostaje zaproszony wnioskodawca. Z tego względu bardzo dokładnie przygotowany wiosek wraz z odpowiednią argumentacją i kompletem dokumentów jest szczególnie istotny.

Kiedy sąd zadecyduje o upadłości, rozpoczyna się postępowanie upadłościowe, w którym szczególną rolę odgrywa syndyk. Odpowiada on za sprawdzenie masy upadłościowej (kontroluje wszystkie elementy stanowiące majątek dłużnika, a następnie je spienięża). Z kolei środki ze sprzedaży są przeznaczone na pokrycie długów u wierzycieli.

Po wpłynięciu wniosku do sądu odbywa się zawieszenie wszystkich postępować prowadzonych przez wierzycieli, a następnie ich umorzenie.