Agencja pracy za granicą – czy jest się czego obawiać?

Definicja nie jest skomplikowana – to firma zajmująca się łączeniem ofert pracy z tymi, którzy rozważają opcje zatrudnienia w kraju i poza nim. Działanie tego podmiotu przebiega dwutorowo. Z jednej strony mobilizuje osoby poszukujące zatrudnienia w jego zdobyciu, a z drugiej towarzyszy pracodawcy w poszukiwaniu idealnego podwładnego.

Jakie usługi świadczy agencja pracy za granicą?

Zajmując się sferą Human Resources, agencja zatrudnienia staje się instytucją monitującą rynek pracy i rodzące się na nim zależności. Aktywnie wspiera pracodawców poszukujących najlepszych fachowców poszukiwanych przez przedsiębiorców. Prace agencji przebiegają na paru etapach – od sprawdzania anonsów, przez wybór najlepszych kandydatur aż po rekrutację. Właściciele agencji pośrednictwa pracy szukają dla swojego klienta najlepszego modelu pracownika, tak, aby umiejętności i fachowość faktycznie pokrywały się z wymaganiami stawianymi przez pracodawcę. Także osoby aktywnie poszukujące pracy znajdą pomoc ze strony agencji. Według ich kompetencji i znajomości zagadnień w danym zawodzie są wyszukiwane dopasowane oferty zatrudnienia, zgodne z curiculum vitae kandydata. Osoba poszukująca pracy może spodziewać się zainteresowania ze strony agencji i sugestie w kwestii rozmowy rekrutacyjnej.

Najważniejsze cechy dobrej agencji pracy

Agencja pośrednictwa pracy musi być umieszczona w wykazie i posiadać zezwolenie MPiPS.Należy również ustalić, czy biuro faktycznie kooperuje z przedsiębiorstwami za granicą, z którymi deklaruje współpracę. Nie wolno jej również pobierać żadnych zaliczek, opłat manipulacyjnych itp.. Wyjątkiem mogą być jedynie koszty skierowania do pracy. Przed podpisaniem umowy z agencją pracy powinno się dokładnie zapoznać się z jej treścią. Warto parę razy sprawdzić zapisy zawarte w kontrakcie. Należy pamiętać, że istnieją kruczki prawne, które zmieniają znaczenie danego zapisu, z tego powodu treść umowy musimy poznawać bardzo skrupulatnie. W razie wątpliwości trzeba stawiać pytania, a jeżeli pojawiają się jakiekolwiek uwagi, podające w wątpliwość legalność kontraktu, skonsultujmy się z prawnikiem.